1,5% podatku

1,5% podatku

I skończył się luty...
Lada dzień zaczniemy podliczać nasze dochody, sumować koszty i przeznaczać datki na organizacje dobroczynne lub indywidualne cele potrzebujących.

W tegorocznym rozliczeniu Podatnicy mają prawo przekazać 1,5% (a nie jak do tej pory 1%) swojego podatku na rzecz organizacji pożytku publicznego. Nową, wyższą kwotę przekazać można w deklaracji PIT składanej za 2022 r.
Wiele osób indywidualnych posiada swoje subkonta w takich właśnie organizacjach.

Otrzymane przez organizację pożytku publicznego środki finansowe pochodzące z 1,5% podatku dochodowego od osób fizycznych mogą być wykorzystane wyłącznie na prowadzenie działalności pożytku publicznego.

Z całego serca zachęcamy, aby zasilać cele bliskie sercu.

Jeśli nie dysponujesz danymi konkretnego Potrzebującego, który posiada swoje konto celowe w Organizacji Pożytku Publicznego, możesz po prostu skorzystać z Ogólnopolskiej Bazy OPP. Tam znajdziesz szczegółowe cele statutowe, które możesz wesprzeć swoim 1,5 % datkiem.
TO JEST KONKRETNE DOBRO.

Pomagam Chcę zostać wolontariuszem

Poznaj szczegóły

Pomagam Chcę wesprzeć konkretny projekt

Poznaj szczegóły

Pomagam Chcę wesprzeć fundację wpłatą ogólną

Poznaj szczegóły