Budowanie więzi-%-tuje!

Budowanie więzi-%-tuje!

Badania, raporty, ankiety pokazują, że połowa (49,6%) MŁODYCH (13-18 lat), biorąca udział w w/w deklaruje, że nie ufa innym osobom, a nieco ponad co czwarty z nich w chwilach trudnych
***w ogóle nie szuka wsparcia i stara się samodzielnie rozwiązywać swoje problemy***.

W ważnych i trudnych momentach MŁODZI szukają wsparcia przede wszystkim u rodziców (całe szczęście!), co sytuuje rodzinę na pierwszym miejscu wśród systemów wspierających.

MŁODZI deklarują, że najbardziej podziwiają mamę (56,5%), a zaraz po niej tatę (45,4%). Wyniki te czynią rodzinę najważniejszym obszarem wymagającym regularnego wsparcia, szczególnie kierowanego do rodziców i opiekunów prawnych z niskimi kompetencjami wychowawczo-opiekuńczymi, borykającymi się z ubóstwem, samotnym rodzicielstwem czy przeciążeniem, jak w przypadku rodziców dzieci z niepełnosprawnością.

W tym kontekście, trzeba zaznaczyć też, że ***aż 12% MŁODYCH czuje się niekochana przez swoich rodziców***,
tym samym będąc pozbawiona istotnego obszaru wsparcia emocjonalnego.
Czy WARTO ZATEM rozwijać systemy wsparcia dla dzieci i młodzieży, w szkole i poza nią? TO O NASZE DZIECI CHODZI!
Na naszych oczach rośnie SMUTNE POKOLENIE...

Jesteśmy odpowiedzialni za budowanie relacji, zaufania i bezpieczeństwa dla naszych dzieci.
JEŚLI POTRZEBUJESZ WSPARCIA, TWOJE DZIECKO POTRZEBUJE WSPARCIA, SKONTAKTUJ SIĘ Z Fundacja JBB, szukajmy wspólnie rozwiązań.

Pomagam Chcę zostać wolontariuszem

Poznaj szczegóły

Pomagam Chcę wesprzeć konkretny projekt

Poznaj szczegóły

Pomagam Chcę wesprzeć fundację wpłatą ogólną

Poznaj szczegóły